اسناد تایید شده
34362
کل اسناد ارسالی
45751
گزارشات تایید شده
33933
گزارشات ارسالی
38863
تعداد مدارک آرشیو شده
6946

مقایسه ارزش ریالی پروژها با درصد پیشرفت بر اساس آخرین صورت وضعیت تایید شده


مطالعات و بازنگری طرح و توسعه مسجد دانشگاه علوم پزشکی ایران

%60.00

طرح توسعه موتورخانه مرکزی - قطاع ۲ حرم مطهر

%20.00

مطالعات و طراحی مجتمع فرهنگی رفاهی و زائرسرای ریمدان

%63.42

مطالعات شهر سازی و اقتصادی باغ ناسیونال

%10.00

نظارت کارگاهی ساماندهی بام حرم مطهر رضوی

%106.01

نظارت کارگاهی سنگ فرش محدوده رضوان و آتش نشانی حرم مطهر رضوی

%38.65

نظارت کارگاهی تالار شهید سلیمانی حرم مطهر رضوی

%39.10

نظارت کارگاهی سیستمهای اعلام و اطفای حریق حرم مطهر رضوی

%87.79

نظارت موزه ۱۴۰۲

%99.87

پروژه نظارت کارگاهی ضلع قبله و مفصل غدیر حرم مطهر

%161.57

نظارت کارگاهی ساماندهی و بهبود عملکرد

%27.59

نظارت کارگاهی نماسازی و آرایه های معماری و هنری حرم مطهر رضوی

%204.29

دفتر مرکزی نظارت کارگاهی و عالیه حرم مطهر رضوی

%97.80

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه آماده سازی اراضی ۲۸۶ هکتاری بلوار حر

%60.55

نظارت کارگاهی پروژه مجتمع تجاری اقامتی بهار

%79.24

نظارت عالیه و کارگاهی زائرسرای رضوی -بلوار چمن

%42.51

مطالعات و طراحی به روش بهسازی ،تثبیت و احداث پروژه آماده سازی اراضی ۲۸۶ هکتاری بلوار حر

%125.00

طرح جامع طراحی محیطی مبلمان حرم

%100.00

مطالعات و خدمات مهندسی طرح تفصیلی سایت ریلی STB منطقه ویژه سرخس

%50.00

مطالعات و خدمات مهندسی و طراحی سیویل سایت STA منطقه ویژه سرخس

%100.00

خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی ) پروژه پارکینگ طبقاتی (۳ طبقه منفی ) بیمارستان رضوی

%501.74

طراحی پروژه نیایش -صبانفت

%0.00

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه نیایش-صبا ۱۳

%18.64

انجام خدمات مشاوره گام اول طرح راهبردی - ساختاری توسعه و تحول کالبدی حرم مطهر رضوی

%100.00

پروژه جهان مال

%0.00

پروژه مطالعات سنگ فرش صحن جامع حرم مطهر رضوی

%0.00

خدمات بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سرخس

%77.78

طرح جامع هشدار و اطفای حریق

%83.00

پروژه نظارت کارگاهی و عالیه زائرسرای طرق

%0.00

خدمات نظارت و مشاوره فنی پروژه جهان مال برای پایدارسازی گود

%0.00

اخذ مجوزهای رسمی و قانونی نظام مهندسی ساختمان پروژه مشهد مال و الحاقیه آن

%0.00

پروژه خدمات مدیریت طرح پروژه های منطقه ویژه اقتصادی سرخس

%0.00

آخرین وظایف انجام شده پروژه جاری

وضعیت آب و هوا پروژه جاری

Monday, 07:30 AM F C

مشهد
Partly Cloudy Day

23

Mon

25

15 km/h

Tue

25

12 km/h

Wed

27

14 km/h

Thu

28

15 km/h

Fri

28

11 km/h

Sat

26

10 km/h